Turnus II rozpoczęty

Autokar z naszymi kolonistami bezpiecznie dojechał do Ośrodka.  O godz. 19 odbędzie się pierwsza obiadokolacja, a po jej zakończeniu zajęcia integracyjne.