Nasz Zespół

 

Kadra Camp Mazury

Odpowiedzialna i doświadczona kadra stanowi jeden z najważniejszych elementów udanego wypoczynku dla dzieci. Organizując kolonie angażujemy do współpracy czynnych nauczycieli, instruktorów harcerstwa, instruktorów sportu, ludzi z pasjami. Nasza kadra zawsze jest w doskonałej kondycji fizycznej, żeby dotrzymać kroku podczas zajęć swoim podopiecznym.

Mariola Bojanowska
– kierownik kolonii
Od dwudziestu jeden lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, na co dzień w Gimnazjum w Lidzbarku, podczas wakacji z kolonistami. Pani Mariola czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego turnusu, opiekuje się wszystkimi uczestnikami oraz wychowawcami. Jest osobą bardzo wrażliwą i pełną ciepła, którym obdarowuje wszystkich naszych kolonistów oraz współpracowników