Ważne informacje dla Rodziców

 

Zapoznanie się z Regulaminami kolonii Camp Mazury i zaakceptowanie ich.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z dokumentami (Umowa- Zgłoszenie, Warunki Uczestnictwa, Karta Kwalifikacyjna, Ogólne warunki ubezpieczenia NNW, Ogólne warunki ubezpieczenia travel, Regulaminy kolonii Camp Mazury) oraz  wszelkim informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej (Najczęściej zadawane pytania, Bezpieczeństwo, Wyżywienie, Ważne informacje dla rodziców). Jest to bardzo istotne, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji o zgłoszeniu dziecka, byli Państwo w pełni świadomi tego, jakie zasady obowiązują zarówno rodziców, jak i uczestników wypoczywających na naszej kolonii. W wyżej wymienionych dokumentach oraz zakładkach strony znajdą Państwo szereg pomocnych informacji oraz odpowiedzi na nurtujące pytania. W przypadku dodatkowych pytań, istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem naszego biura mailowo (rezerwacje@podlipami.mazury.pl) lub telefonicznie (tel. 23 696-12-49).

 

Sprzęt elektroniczny na kolonii.

Uczestnicy kolonii Camp Mazury mają możliwość korzystania z telefonów komórkowych codziennie w godzinach 13:20-13:50, z wyjątkiem dnia całodziennej wyprawy, kiedy to nie ma możliwości telefonicznego skontaktowania się z dzieckiem. Poza wyżej wymienionymi ramami czasowymi, wyłączone telefony komórkowe uczestników kolonii znajdują w depozycie u wychowawcy.

Ograniczenia w korzystaniu z telefonów podczas kolonii mają służyć przede wszystkim promowaniu aktywnego trybu życia, integracji grupy, pracy w zespole, nawiązywaniu nowych, często bardzo trwałych relacji przyjacielskich. Ponadto zapewniają bezpieczeństwo Uczestnikom kolonii, poprzez ograniczenie dostępu do niewłaściwych treści, obrazów i filmów. Należy również pamiętać, iż dzieci korzystając z gadżetów elektronicznych w sposób swobodny i nieograniczony, nie zawsze respektują prawa innych osób dotyczących ochrony ich godności i wizerunku. Dodatkowo, w życiu codziennym, to Państwo ustalacie zasady korzystania z telefonów przez dzieci. Podczas kolonii, ze względu na liczebność grup oraz różnorodność programów, nie jesteśmy w stanie ich kontynuować. Ponadto, ze względu na fakt, iż telefony są zdeponowane w bezpiecznym miejscu, ryzyko ich uszkodzenia czy zgubienia jest zminimalizowane. W przypadku dzieci, które przyjeżdżają na kolonię bez własnego telefonu komórkowego, istnieje możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego w Recepcji Ośrodka.

W kwestii innego sprzętu elektronicznego typu tablety, laptopy, odtwarzacze muzyki, kamerki, aparaty oraz inne sprzęty elektroniczne, to przywożenie ich oraz używanie podczas kolonii jest zabronione (zgodnie z Regulaminem Kolonii §2 pkt. 9). Posiadane przez Uczestników wszelkie zabronione gadżety elektroniczne będą deponowane przez wychowawców na czas trwania kolonii, a po jej zakończeniu- zwracane Uczestnikom. Zatem nie warto marnować miejsca w walizce dziecka na nieprzydatne gadżety elektroniczne- złodziejom czasu mówimy „Nie”. Żyjemy rzeczywistością :)

 

Dobranie programu pobytu.

Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu dziecka na kolonię zachęcamy do zapoznania się wraz z dzieckiem z pełną ofertą programową. Wybierając program pobytowy najlepiej robić to w oparciu o następujące czynniki:

- wiek dziecka- kolonia Camp Mazury dedykowana jest dzieciom w wieku 6-12 lat. Dzieci  w wieku 6 lat mogą być zapisane na kolonię  wówczas, gdy uczęszczają do 1 klasy szkoły podstawowej. Natomiast dzieci w wieku 12 lat zapraszamy na kolonię w przypadku, gdy są uczniami maksymalnie 6 klasy szkoły podstawowej.  Uczniowie klas 7 nie będą kwalifikowani na kolonię. Na kolonii funkcjonują dwie grupy wiekowe 6-9 lat oraz 10-12 lat. Podział ten ma służyć przede wszystkim komfortowi uczestników, którzy będę funkcjonować wśród dzieci o podobnym poziomie umiejętności, znajdujących się na podobnym etapie rozwoju intelektualnego  i emocjonalnego.

- płeć dziecka- dobierając program kolonii należy pamiętać, iż wśród proponowanych programów pobytowych znajdują się te oferowane zarówno chłopcom i dziewczynkom, jak i te dedykowane tylko jednej płci. Wśród programów  kierowanych do obu płci znajdują się: Zdobywcy Sportu Active oraz Zdobywcy Przygód. Dziewczynkom do 10 roku życia dodatkowo proponujemy program Zdobywcy Talentów. Z kolei program dedykowany wyłącznie chłopcom to Zdobywcy Sportu Active-Piłka Nożna.

- zainteresowania dziecka- przede wszystkim należy wraz z dzieckiem odpowiedzieć na pytanie: Jaki jest ulubiony sposób spędzania czasu przez dziecko? Jeśli są to wszelkiego rodzaju sporty zespołowe oraz indywidualne i wodne- polecamy pogram Zdobywcy Sportu Active. Dodatkowo dla chłopców szczególnie pasjonujących się piłką nożną, dobrym wyborem będzie program o profilu Piłka Nożna. W przypadku dziewczynek do 10 roku  życia, które mają artystyczne dusze, lubią taniec, kulinaria oraz zajęcia plastyczne- idealnym rozwiązaniem będzie program Zdobywcy Talentów. Dzieciom, które nie mają jeszcze zdefiniowanych pasji i zainteresowań polecamy program Zdobywcy Przygód, podczas którego będą mieli okazję poznać szereg aktywnych gier i zabaw oraz zdobędą nowe umiejętności.

- rozwijanie umiejętności czy poznawanie nowych dyscyplin- w przypadku dzieci, które mają dobrze zdefiniowane zainteresowania i stawiają na ich rozwijanie, polecamy dedykowane programy tematyczne, tj., Zdobywcy Talentów- dla dziewczynek z artystyczną duszą i Zdobywcy Sportu Active- Piłka Nożna- dla młodych piłkarzy. Dzieciom, które lubią sport, ale jeszcze nie mają sprecyzowanej swojej koronnej dyscypliny, polecamy program Zdobywcy Sportu Active, podczas którego będą miały możliwość sprawdzenia się w wielu dziedzinach. Program Sport Active będzie również  właściwy dla tych uczestników, którzy  tryskają energią i po prostu lubią sport w każdej postaci. Uczestnikom, którzy w wakacje chcą przeżyć emocjonujące przygody, zdobyć nowe doświadczenia, poznać nieznane dotąd aktywności, proponujemy program Zdobywcy Przygód.

Podsumowując- wybierając program pobytu należy wrócić uwagę na następujące kwestie: wiek, płeć oraz zainteresowania dziecka. Prosimy również mieć na uwadze fakt, iż bez względu na to, jaki program zostanie wybrany, wszelkie zajęcia realizowane podczas kolonii są bardzo aktywne z duża ilością zajęć ruchowych. Warto zatem przed zapisaniem dziecka na kolonię uwzględnić jego temperament.

 

Proces rezerwacji i zgłoszenia dziecka na kolonię, dopełnianie formalności.

Przed złożeniem rezerwacji uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z wszelkim informacjami oraz dokumentami umieszczonymi na naszej stronie internetowej, w których znajdziecie Państwo  mnóstwo istotnych i przydatnych wskazówek. Priorytetem jest dla nas to, aby każdy rodzic był w pełni świadomy tego jakie zasady obowiązują zarówno rodziców, jak i uczestników wypoczywających na naszej kolonii. Prosimy o dokładne przeanalizowanie oraz omówienie z dzieckiem poszczególnych zapisów w Regulaminie oraz Warunkach Uczestnictwa, o ile bezpośrednio dotyczą Uczestnika.

Przyjmowanie rezerwacji na przyszły sezon wakacyjny rozpoczyna się  tradycyjnie na przełomie grudnia oraz stycznia. Zgłoszenia mogą dokonać Państwo on-line za pośrednictwem Formularza Rezerwacyjnego i telefonicznie. W oparciu o zgłoszenie, przygotowujemy stosowne dokumenty, które są następnie wysyłane pocztą mailową na adres rodzica. W treści maila zawarte są informacje, które punkty w dokumentach należy uzupełnić.  Dokładną instrukcję wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej znajdą Państwo poniżej.  Termin odesłania skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów to 7 dni od daty zgłoszenia uczestnika.  Po zakwalifikowaniu dziecka na kolonię należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł w ciągu 5 dni roboczych oraz wysłać komplet dokumentów w oryginale. Płatności końcowej należy dokonać nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Dane do przelewu:

Profines, ul. Kościelna 11, 13-230 Lidzbark
PKO BP 50 1020 5558 1111 1392 5770 0181
tytuł: Camp Mazury-turnus- program- imię i nazwisko dziecka
numer rezerwacji (tj. numer umowy)

 

Instrukcja wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej.

Karta Kwalifikacyjna uczestnika kolonii  składa się z XIV pkt. Część do wypełnienia przez rodziców zawarta jest w pkt. I- VIII oraz XIV.

W pkt. I tj. Informacje Organizatora Wypoczynku- należy uzupełnić nazwę imprezy np. Zdobywcy Przygód, Zdobywcy Talentów oraz datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu.

W pkt. II tj. Dane uczestnika kolonii- prosimy uzupełnić wszystkie dane uczestnika oraz rodzica. Prosimy, aby zwrócić uwagę na numer PESEL (jest on niezbędny do zakwalifikowania dziecka na kolonie).

W pkt. III tj. Informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym – jeżeli dany pkt. dotyczy dziecka prośba, aby napisać w jakim zakresie oraz dołączyć dokument orzekający daną niepełnosprawność. W przypadku, gdy zapis w pkt. nie dotyczy dziecka prosimy o taką informację.

W pkt. IV tj. Czy dziecko jest obecnie diagnozowane przez poradnię psychologiczną lub pedagogiczną? Jest to pytanie zamknięte, w którym prosimy, aby niepotrzebną odpowiedź skreślić tzn. gdy dziecko jest pod opieką poradni należy przekreślić słowo NIE. Jeżeli dziecko nie jest pod opieką poradni prosimy skreślić słowo TAK. W przypadku, gdy dziecko jest diagnozowane przez poradnię, należy załączyć stosowane dokumenty.

W pkt. V tj. Istotne informacje rodzica (opiekuna) o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie- jest to miejsce na informacje: o uczuleniach/ alergiach na jakie cierpi dziecko (w tym przyjmowane leki i ich dawkowanie), chorobie lokomocyjnej, przyjmowaniu leków na stałe, noszeniu aparatu, okularów oraz przebytych zabiegach operacyjnych

W pkt. VI tj. Informacje o przebytych szczepieniach- gdy dziecko było szczepione zgodnie z harmonogramem szczepień, nie ma potrzeby wpisywania dat poszczególnych szczepień, wystarczy zapis ” Zgodnie z harmonogramem szczepień”. W przypadku, gdy dziecko nie jest szczepione, prosimy o zapis ” Dziecko nieszczepione”.

W pkt. VII Dodatkowe informacje rodzica- prosimy, aby zapoznać się z czterema pkt. i umieścić podpis oraz datę.

W pkt. VIII Informacje wychowawcy klasy o dziecku- prosimy, aby wychowawca klasy napisał kilka zdań na temat dziecka. W przypadku, gdy nie ma możliwości spotkania z wychowawcą klasy, istnieje możliwość, aby rodzic wypełnił pkt samodzielnie.

W pkt. XIV Dodatkowe warunki uczestnictwa w kolonii- regulamin- prosimy, aby zapoznać się z dwunastoma pkt. oraz umieścić podpis i datę.

W przypadku dzieci mieszkających za granicą prosimy dodatkowo o:
- wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej w języku polskim
- dostarczenie skanu Europejskiej Karty Zdrowia; konieczne jest posiadanie oryginału karty przez dziecko w trakcie wypoczynku
- ksero karty szczepień wraz z tłumaczeniem przez rodzica (nie ma potrzeby notarialnego tłumaczenia)
- warunkiem przyjęcia dziecka na kolonie jest fakt, iż potrafi w sposób komunikatywny rozmawiać w języku polskim

 

Lista rzeczy do spakowania.

Pełną listę rzeczy do spakowania można pobrać [tutaj-odnośnik do pliku pdf]

Ubrania- przede wszystkim powinny być wygodne, niekrępujące ruchów, sportowe: koszulki, t- shirty z długim i krótkim rękawem, krótkie spodenki, długie spodnie, dresy, bluzy (najlepiej na suwak), bielizna na każdy dzień.

Okrycia wierzchnie i obuwie, tj. kurtka przeciwdeszczowa lub deszczak, bluzy z ocieplane/ polary, kryte obuwie sportowe z twardą podeszwą, sandały, kalosze, klapki, kapcie

Przybory osobiste: ręcznik kąpielowy, ręcznik plażowy, mały ręcznik do rąk, mydło w płynie lub żel pod prysznic, szampon do włosów, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, grzebień/ szczotka do włosów, krem z filtrem do opalania, środek przeciw owadom (komary, kleszcze)

Inne: piżama z krótkim/długim rękawem, kostium kąpielowy, mały plecaczek

Leki- spakowane w zamykaną, szczelną torebkę foliową, opisaną imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sposobem dawkowania. Należy je przekazać wychowawcy lub kierownikowi transportu w dniu rozpoczęcia kolonii.

Nie należy pakować dziecku: środków np. przeciwbólowych czy suplementów, do których uczestnik będzie mieć swobodny dostęp i możliwość przyjmowania „na własną rękę”; sprzętów, gadżetów typu laptopy, tablety, kamery, aparaty cyfrowe, PSP, rzeczy wartościowych typu biżuteria, karty płatnicze itp., napojów gazowanych i chipsów.

 

Podróż na kolonię i z kolonii, odbiór dziecka przez osoby trzecie.

Deklarację sposobu podróżowania Uczestnika na kolonię dokonuje Rodzic w momencie składania rezerwacji.

W sytuacji zadeklarowania dowozu osobistego, Rodzice proszeni są o dowiezienie uczestnika w dniu rozpoczęcia turnusu do Ośrodka Wypoczynkowego Pod Lipami (ul. Lipowa 46, 13-230 Lidzbark) od godziny 16:00. Pragniemy poinformować, iż nie ma możliwości zaparkowania samochodów na terenie Ośrodka. Parking dla rodziców dowożących dzieci na kolonie znajduje się naprzeciwko bramy wjazdowej do Ośrodka. Po zgłoszeniu się do recepcji otrzymają Państwo bezpłatny bilet parkingowy. Rejestracja uczestników odbywa się  na terenie obiektu w pkt. widocznym po przejściu przez bramę Ośrodka. Po zarejestrowaniu dziecka na kolonię, opiekę nad uczestnikami przejmuje Organizator. Prosimy, aby rodzice po pożegnaniu się z uczestnikiem opuścili teren obiektu. W dniu zakończenia kolonii wyrejestrowanie uczestników odbywa się w sposób analogiczny do procesu rejestracji.  Rodzice proszeni są o odbiór dziecka punktualnie, najpóźniej do godz. 10:00. W dniu rozpoczęcia i zakończenia kolonii oraz podczas jej trwania nie ma możliwości zwiedzania terenu Ośrodka przez  Rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby trzecie dowożące, odbierające lub odwiedzające dzieci na kolonii. W szczególności nie ma możliwości uczestniczenia w procesie kwaterowania i wykwaterowywania uczestników.

Osoby, które podczas zgłoszenia dziecka zadeklarowały korzystanie z transportu autokarowego, proszone są o stawienie się w miejscu zbiórki (Warszawa- Parking na Torwarze, ul. Łazienkowska 6) o godzinie 13:30. Uprzejmie prosimy o punktualne stawienie się na zbiórce, ponieważ autokary z uczestnikami odjeżdżają o godzinie 14:00. Przypominamy, iż  wszelkie informacje  dotyczące pobytu dziecka na kolonii mogą Państwo zgłaszać do działu sprzedaży. W dniu zbiórki kierownik transportu zajmuje się rejestracją dzieci  oraz przyjmowaniem leków i kieszonkowego.  Prosimy, aby leki uczestnika zostały zapakowane w szczelną, podpisaną  torebkę z opisem dawkowania, a kieszonkowe w zaklejonej, podpisanej kopercie.  Rodziców dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy o podanie leków w stosownym czasie.  Autokary, którymi podróżują dzieci zostają sprawdzone przez odpowiednie służby w dniu przejazdu. Czas przejazdu szacujemy na ok. 2,5- 3 h. Podczas podróży planowany jest jeden postój.

W sytuacji, gdy uczestnik odbierany jest z kolonii przez osobę inną niż Rodzic lub opiekun prawny, osoba taka musi okazać Upoważnienie do odbioru dziecka, które zostało wystawione i dostarczone do Recepcji lub Kierownika autobusu w dniu rozpoczęcia kolonii przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór upoważnienia jest dostępny do pobrania na stornie internetowej.

 

Odwiedziny uczestnika.

Podczas pobytu na kolonii istnieje możliwość odwiedzenia dziecka przez rodziców. Z uwagi na intensywność programu oraz różnorodność miejsc jego realizacji, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji mailowej dotyczącej odwiedzin minimum dzień wcześniej przed planowaną wizytą. Wszelkie zasady opisujące proces odwiedzin dziecka znajdują się w Regulaminie odwiedzin kolonii Camp Mazury, dostępnym w wersji elektronicznej poniżej oraz w wersji papierowej Recepcji Ośrodka.

Regulamin odwiedzin dzieci podczas kolonii 

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość podczas odwiedzin dzieci, ze względu na ich bezpieczeństwo i komfort tych, których nie odwiedzą rodzice, wprowadziliśmy kilka zasad obowiązujących podczas wizyt.

1.       Odwiedziny odbywają się w godzinach 1000 – 1700.

2.       Rodzice odwiedzający dzieci proszeni są o zgłaszanie się do recepcji, do której zapraszamy dziecko.

3.       Ze względu na tęskniące dzieci, uprzejmie prosimy o zabranie dziecka poza teren Ośrodka.

4.       Nie ma możliwości uczestniczenia rodziców w zajęciach podczas odwiedzin.

5.       Pokoje i budynki są do wyłącznej dyspozycji dzieci oraz kadry i nie ma możliwości ich zwiedzania i spędzania w nich wolnego czasu.

6.       Prosimy o potwierdzenie zakończenia wizyty w recepcji Ośrodka.

 

Opieka medyczna podczas kolonii .

Podczas pobytu na kolonii dzieci mają zapewnioną 24h opiekę pielęgniarską, lekarza na telefon. W nagłych przypadkach gwarantujemy niezwłoczny transport do najbliższej placówki opieki zdrowotnej. Każda pomoc medyczna konsultowana jest z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

W sytuacji, gdy uczestnik kolonii przyjmuje leki na stałe, prosimy, aby leki były spakowane w zamykaną, szczelną torebkę foliową, opisaną imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sposobem dawkowania. Należy je przekazać wychowawcy lub kierownikowi transportu w dniu rozpoczęcia kolonii. Następnie leki zostają przekazane pielęgniarce, która bezpośrednio podaje leki kolonistom według informacji podanych przez rodziców.

 

Rzeczy pozostawione po kolonii .

Łatwym sposobem, aby uniknąć sytuacji, w której dziecko nie przywiozło wszystkich swoich rzeczy z kolonii jest przede wszystkim wspólne pakowanie bagażu oraz podpisanie ubrań.  W momencie, gdy zauważą Państwo braki w garderobie dziecka, prosimy o kontakt mailowy z działem sprzedaży. Ważne, aby w mailu dokładnie opisać brakujące rzeczy/ ubrania. Jeżeli posiadają Państwo zdjęcie zaginionej rzeczy, prosimy o jego przesłanie. Istotne będzie również podanie turnusu, na który uczestniczyło dziecko. Po otrzymaniu informacji od Państwa, pracownik działu sprzedaży przeszuka magazyn rzeczy znalezionych i skontaktuje się z informacją zwrotną. Odnalezione rzeczy zostaną odesłane na wskazy adres za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką płatną  na koszt adresata.