Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom stanowi priorytet naszej pracy. Przez całą dobę zespół pracowników czuwa nad tym, aby dzieci spokojnie i bezpiecznie wypoczywały. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady zapewnienia bezpieczeństwa podczas kolonii:

 

Bezpieczna opieka

Wszyscy nasi wychowawcy posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi. Wychowawca opiekuje się dziećmi przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. W nocy śpi w swoim pokoju usytuowanym przy pokojach podopiecznych. Wychowawca ma pod opieką maks. 14 dzieci.

 

bezpieczenstwo_1

 

Bezpieczeństwo medyczne

Wszystkie dzieci i kadra objęte są całodobową opieką medyczną. Pani pielęgniarka mieszka na terenie Ośrodka i przebywa z dziećmi podczas zajęć.  W przypadku potrzeby konsultacji lekarskiej zostaje wezwany lekarz.

Bezpieczne zajęcia

Podczas aktywnych zajęć do wychowawcy dołącza instruktor, animator lub ratownik wodny. Gdy instruktor przeprowadza zajęcia, wychowawca zajmuje się dziećmi czekającymi na swoją kolej oraz zapewnia bezpieczeństwo w miejscu gdzie są realizowane. Każde zajęcia wymagające specjalnych kompetencji realizowane są przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i zaświadczenie potwierdzające umiejętności.

 

bezpieczenstwo_2

 

Bezpieczna infrastruktura sportowo – rekreacyjna

Do realizacji programu używamy najwyższej jakości sprzętu sportowo – rekreacyjnego. Wszystkie boiska, ich nawierzchnie i wyposażenie posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa spełniające najwyższe normy UE. Wszystkie urządzenia techniczne przed sezonem przechodzą przeglądy wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Dodatkowe kontrole przechodzą przed każdymi zajęciami.

Bezpieczne miejsce wypoczynku

Teren Ośrodka jest ogrodzony, zamknięty dla osób postronnych. Dla bezpieczeństwa dzieci nie łączymy ich wypoczynku z wypoczynkiem osób dorosłych. Dlatego nawet rodzice nie mogą przenocować w naszym ośrodku.

Bezpieczny transport

Zapewniając transport na kolonię oraz podczas wycieczek korzystamy tylko ze sprawdzonych przewoźników. Przed każdą podróżą autokary są kontrolowane przez policję.